Miljø

Om os

Bæredygtige tiltag
GSB GRAFISK har i hele sin historie været foregangsvirksomhed for stort fokus på ydre miljø og arbejdsmiljø.

Således var GSB Grafisk’s oprindelige modervirksomhed (med samme ledelse som i dag findes i GSB Grafisk) den anden virksomhed i Danmark som udgav en miljøredegørelse, der blev certificeret i henhold til EU’s miljøledelsesordning EMAS. 

Kvalitet- og miljøstyring
I dag arbejder GSB Grafisk videre med en høj miljøprofil hvor omdrejningspunktet er vores ’Kvalitetshåndbog for GSB Grafisk ApS, Rev. 08.04.2019’ som beskriver politikker, målsætninger og procedurer. Det miljømæssige fokus i denne er reduktion af spild, reduktion af sundhedsskadelige stoffer samt reduktion af energiforbrug. GSB Grafisk auditeres én gang årligt at Grakom.

Med afsæt i de strenge kvalitetskrav der stilles fra GSB Grafisk’s kunder i medicinalindustrien har vi gennem de sidste 10 år udviklet håndbogen med fokus på eliminering af fejlproduktioner. Det ligger dybt i vores daglige arbejdsrutiner at udvise stor omhu – færre fejl betyder nemlig også mindre spild.

Vi baserer vores miljøarbejde på et meget tæt samarbejde med den grafiske branches brancheorganisation Grakom som stedse holder GSB Grafisk opdateret på nye mulige tiltag indenfor bæredygtighed – desuden yder Grakom løbende lovservice indenfor miljølovgivningen.

Svanemærke-licens (licens nr. 5041-0478) www.ecolabel.dk
GSB Grafisk er desuden et svanemærket trykkeri – dvs. at vi har licens til at svanemærke vores produkter. Baggrunden for ordningen er, at svanemærkede trykkerier skal leve op til miljømæssig best pratice i branchen, hvor de centrale belønningskriterier er energiforbrug, sundhedsskadelige materialer, proces-spild og vandforbrug. 

Vores produktion baseret på digitaltryk giver minimalt spild da der anvendes markant færre test-tryk til at ramme farverne sammenlignet med offsetproduktion hvor der skal fordeles trykfarve i maskinen før denne bliver stabil. Der benyttes heller ingen kemikalier eller vand, og trykfarve opsamles i maskinen og sendes til genbrug hos producenten.

Vores plakat- og roll-up produktion kører primært på vandbaseret farve. Med moderne maskiner kan vi efterbehandle med det samme og der anvendes ingen opløsningsmidler eller ressourcekrævende UV-lamper til at hærde farven som i den traditionelle skilteindustri.

Da vi har dedikeret sort/hvid produktionsmaskine som nogle af de få i landet, kan vi producere i sort/hvid med minimale ressourcer sammenlignet med en farvemaskine der slider på 4 sæt sliddele under en sort/hvid produktion.

ClimateCalc
GSB Grafisk har gennem mange år været tilmeldt ClimateCalc ordningen, hvor man kan beregne miljøbelastningen af en enkelt tryksag. Dette kan bruges til at klimaregnskaber og til at skabe bevidsthed om det aftryk den enkelte produktion skaber.

Genbrug af papirspild og spildfarve
Al vores spildpapir kvalitetssorteres og afhentes med henblik på genbrug. Vi anvender primært svanemærkede eller kontrollerede papirkvaliteter som indeholder en del genbrugsmasse, den nye masse produceres af bæredygtige FSC godkendte skovbrug som er placeret tæt ved papirmøllerne for minimal transport af råmaterialer.

Ligeledes afhentes og anvendes vores spildfarve af vores leverandør til ny produktion af printfarver.

Bæredygtig transport
Vi samler vores indkøb i høj grad for at reducere vores aftryk miljøet i form af færre leverancer.

Ved at have et optimeret udvalg af råvarer lagerfører vi i mængder der tillader os at reducere antallet af bestillinger hos grossisterne, og vi har eget lager i bygningen så der ikke bruges unødige ressourcer på at transportere.

Vores internationale leverancer varetages af en distributør som kun afhenter når der er forsendelser. En ikke-tvungen daglig afhentning gør, at vi kun har kørsel, når det er nødvendigt. Alle indenrigs-forsendelser leveres via transportvirksomheden Bring Logistik A/B, som efter vores vurdering har markedets stærkeste miljøprofil. Eksempler på Brings miljøtiltag: Målsætning at være CO2 neutral i 2025, El-drevne varevogne er indsat i Storkøbenhavn fra februar 2020 og de første el-drevne store lastbiler testes i Danmark, Norge og Sverige fra 1. kvartal 2021 og endeligt benytter flere af selskabets køretøjer vedvarende brændstof som brint eller biodiesel.

Høj grad af in-house og in-line giver minimal transport
Det er vigtigt for GSB Grafisk at kunne producere næsten alle opgaver i eget hus, da det giver os den optimale kontrol over at kvaliteten opretholdes gennem hele produktionen. Det betyder også at vi er meget fleksible da vi stort set ikke benytter underleverandører til færdiggørelse og dermed selv disponerer over kapaciteten. Det betyder også mindre transport, da hele produktionen foregår under samme tag.

Grøn strøm og fællesskab
GSB Grafisk’s el-målere er tilsluttet grøn strøm ligesom alle fællesarealer er erhvervshuset Tonsbakken 16-18 er det. Det betyder, at ikke kun vores produktion men også fællesarealer kører på grøn strøm leveret af Ørsted. Da vi deler fællesområder med andre virksomheder, bidrager det også til at reducere vores aftryk på verden.  

Kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd…
Vi arbejder løbende på at automatisere og optimere vores processer for at reducere fejl og øge ensartetheden i vores produktion. Vi kører automatisk preflight på vores jobs når de kommer ind, så vi undgår f.eks. at fejl når helt ud på trykarkene inden de bliver opdaget. Selvom vi har optimeret vores produktion til at overholde branchens højeste standarder, beror vi os fortsat på, at vi har en fast medarbejderstab af faglærte, erfarne og opmærksomme medarbejdere i vores produktion. Fast personale ved maskiner sikrer, at der er føling med maskinernes tilstand og at de serviceres inden kvaliteten begynder at blive påvirket. Der kalibreres dagligt og vores farvemaskiner har indbygget måleinstrumenter til løbende automatisk kvalitetskontrol.

Vi har for nyligt fået bekræftet fra Abildgaard Academy at vores tryk overholder ISO12647-2 standarden. Dette betyder i praksis at det tryk der kommer ud af maskinerne, har en afvigelse fra de farver der er angivet i dokumentet, der er så marginal, at det ikke kan ses med det blotte øje. Vi benytter samme software-platform til alle vores farvemaskiner, hvilket også bidrager til en kontinuert kvalitet. Ovenstående kvalitetstiltag er i høj grad også en bæredygtighedsparameter, idet en lav fejlrate medfører minimalt spild.

Ønsker du at blive ringet op?

Har du spørgsmål til vores ydelser eller ønsker et uforpligtende tilbud, så udfyld hurtigt og nemt nedenstående formularen og vi kontakter dig snarest!